Рады Вас видеть на нашем официальном сайте!
присоединяйтесь  к нам  в
       5.06010101 "Будівництво та експлуатація будівель і споруд"

  
Кваліфікація: молодший спеціаліст - будівельник

Може працювати: майстром на будівництві, в ЖЕО, ЖЕУ, техніком – проектувальником в проектних організаціях; техніком – інспектором в бюро технічної інвентаризації; техніком – будівельником в фірмах з будівництва, ремонту та обслуговування будівель і споруд.
                                                                                 
Широке поняття «будівництво будівель» включає їх проектування, зведення і технічну експлуатацію. Кожному з цих своє коло завдань, але всі вони мають спілну мету – експлуатацію конкретного будинку. Важлива особливість сучасного будівництва і експлуатаціїї будівель – новизна завдань і проблем, з якими зустрічаються будівельники і експлатаційники у зв’язку з науково-технічним прогресом, новітніми технологіями в будівництві та новими вимогоами до експлутації будівель, реконструкції та ремонту.

Випускники коледжу спеціальності 5.06010101 набудуть знання:

- нормативних документів та актів органів державної влади з питань будівельної галузі;

- досягнень науки і передовий досвід у галузі будівництва та експлуатації будівель і споруд;

- систему технологічної підготовки будівельно-монтажних робіт, стандарти, технічні умови, матеріали для виконання будівельних робіт;

- економіки будівництва, організації будівельно-монтажних робіт, управління будівнництвом;

- трудового законодавства, правил і норм з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.


Випускники набудуть вмінь:
                                                                        
- організувати працю будівельної ділянки;

- забезпечити дотримання технологічного процесу будівництва будівель і споруд;

- забезпечити якість виконання будівельно-монтажних робіт, робіт з реконструкції та ремонту;

- планувати роботу бригади та ланок;

- вести оперативний облік щоденного виконання виробничих завдань, витрат будівельних матеріалів, аналізувати показники праці;

- запроваджувати прогресивні методи організації праці;

- забезпечити безпеку праці;

- аналізувати проектну документацію.

                                                 
5.06010201  "Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр"                           
Кваліфікація: технік-проектувальник

Випускники коледжу  спеціальності 5.06010201 набудуть знання:

- архітекторами;

- дизайнерами інтер'єру;


- в проектних організаціях;

- в бюро технічної інвентаризації будівель;

- в будівельних фірмах з будівництва, ремонту та обслуговуванню будівель;

- в бюро з оцінки технічного стану (ріелторні фірми).


Загальна характеристика професії:

                                                                              


Архітектор займається проектуванням систем розселення людини: міст, районів, площ, житлових і промислових будівель, споруд, садово-паркових об’єктів, розробкою проектів реставрації, архітектурних пам’яток, інтер’єрів будівель і окремих приміщень. Проводить дослідження, пов’язані з проектним рішенням, здійснює авторський нагляд за будівництвом.

Вимоги до професійної підготовки

                               
 Архітектор повинен знати:

- технічні, художні, економічні, соціальні та інші вимоги, що надаються до проектних об’єктів;

- специфіку регіональних і місцевих, природних, екологічних, соціальних та інших умов реалізації містобудівних і архітектурних рішень;

- види і властивості будівельних матеріалів і конструкцій;

- передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проектування будівництва й експлуатації об’єктів;

- постанови розпорядження накази вищих та інших органів щодо питань містобудування і архітектури;

- методичні, нормативні і керівні матеріали із проектування будівництва й експлуатації об’єктів;

- стандарти, технічні умови та інші вимоги до розробки і оформлення проектно-кошторисної документації;

- технологію будівництва; технічні засоби проектування і будівництва;


- трудове законодавство та правила і норми праці.

Фахівці жартують, що професія архітектора відповідальніша ніж лікаря, оскільки останній зможе приховати свою помилку, а помилка архітектора залишається на загальному погляді багато років. Останнім часом обов’язковою вимогою до архітекторів стає знання комп’ютерних програм, що дозволяють здійснювати тривимірне проектування AUTOCAD i 3D Studio MAX. Проектуючи архітектори здійснюють авторський контроль за веденням будівельних та оздоблювальних робіт. Окрім цього в обов’язки архітектора може входити підбір будівельних і оздоблювальних матеріалів, меблів, техніки, розрахунок робіт, складання кошторисів проектів.


 5.06010114   "Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції".
Кваліфікація: технік санітарно - технічних систем

Спеціалізація: проектування, монтаж, сервісне обслуговування, систем опалення, холодного і гарячого водопостачання, вентиляції і кондиціювання, водовідведення.

Вид діяльності:

- проектування систем опалення, водопостачання, вентиляції, кондиціювання, водовідведення;

- проектування, монтаж, налагодження сервісне обслуговування і експлуатація басейнів, аквапарків;

- реконструкція і реформування систем житлово-комунального господарства;

- проектування, монтаж, сервісне обслуговування, енергозберігаючих систем; -

- налагодження і сервісне обслуговування інженерних систем будівель;

- проектування, монтаж, налагодження і сервісне обслуговування систем вентиляції і кондиціювання (цивільні і промислові будівлі); -

- проектування, монтаж, сервісне обслуговування індивідуальних котеджів.


Може працювати:

- майстром ділянки на підприємствах та фірмах всіх форм власності по устаткуванню, сервісному обслуговуванню і експлуатації систем опалення, водопостачання, вентиляції і кондиціювання;

- майстром в ЖЕО;

- майстром ремонтного цеху;


- майстром на фірмах по устаткуванню санітарно-технічного обладнання;

- майстром теплових мереж;

- начальником теплового району;

- майстром котельної;

- техніком проектувальної групи;

- бригадиром ремонтної групи
.
                                         
5.06010113 "Монтаж, обслуговування обладнання і систем газопостачання".
Кваліфікація: технік з експлуатації і ремонту газового обладнання

Спеціалізація: проектування, монтаж, сервісне обслуговування систем внутрішнього і зовнішнього газопостачання, експлуатація і обслуговування газотранспортної мережі.

Вид діяльності: проектування – внутрішніх систем газопостачання;

- зовнішніхгазотранспортних систем;

- реконструкція і формування систем ЖКГ;

- монтаж, експлуатація, технічне налагодження систем газопостачання: житлових та цивільних будівель, газового обладнання промислових підприємств.


Може працювати:

- майстром по налагодженню і ремонту газового обладнання і систем газопостачання;

- майстром в ЖЕО;

- в проектних установах
;

- контролером систем газопостачання.


5.06010107 "Виготовлення будівельних деталей і конструкцій"

Кваліфікація: технік – технолог (виробництво будівельних виробів і конструкцій)
Може працювати:

- майстром в ЖЕО, в приватних організаціях;

- підприємствах по виготовленню будівельних деталей;

- в лабораторіях з устаткування якості продукції;


- фірмах з устаткування ремонту та експлуатації обладнання.

Випускники коледжу мають можливість працювати на:

приватних підприємствах «Асторбетон», «Дискбетон», «Фрегат», «Кватон» та ін.

Технолог будівельних деталей і конструкцій – професія минулого і водночас справжнього майбутнього, це професія відповідальна.

В сучасних умовах ринок праці постійно змінюється, є професії, які за часом не тільки не втрачають своєї актуальності, але й набувають все більшого попиту, тому технік - технолог має бути на сам перед мобільним, у зв’язку з появою нових технологій виробництва, нових будівельних матеріалів.

Без будівельних матеріалів, конструкцій, деталей не можливо у сучасному світі будувати будівлі, дороги, аеропорти тощо.

Технолог - професія досить могутня, технічно озброєна.

Останнім часом розширились використання високомеханізованих та автоматизованих підприємств другого покоління.

На сучасному етапі і на майбутнє бетон та залізобетон, монолітне бетонування у нашій країні та за її межами залишається найважливішим конструктивним матеріалом для будівництва.
���� ��� windows 7, portable ����, ������� ����������� ������������ ����� ���������